Moce wytwórcze

Moce wytwórcze w wybranym roku
Źródło:
PKR
CSV

Moce wytwórcze w wybranym miesiącu
Źródło:
CSV

Nadwyżka mocy w wybranym roku
Źródło:
PKR
CSV

Nadwyżka mocy w wybranym miesiącu
Źródło:
CSV

Moc osiągalna w wybranym roku, w podziale na technologie wytwarzania
Źródło:
PKR
CSV