Zapotrzebowanie

Plany krótkoterminowe i rzeczywiste zapotrzebowanie

Planowane zapotrzebowanie dla wybranej doby
Źródło:
PKD
CSV

Rzeczywiste zapotrzebowanie dla wybranej doby
Źródło:
BPKD
CSV