Pierwszy Poprzedni Ostatni
Strona z 18
Pełna treść komunikatu
19 listopada, 12:41

Giełdowa Platforma Informacyjna jako Inside Information Platform

Zgodnie z art. 4 ust.1  Rozporządzenia REMIT oraz art. 10 Rozporządzenia wykonawczego REMIT w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii jego uczestnicy są zobowiązani do podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na ceny hurtowego rynku energii.  Według wytycznych ACER powyższe dane powinny być udostępnione za pośrednictwem certyfikowanych przez Agencję platform transparentności, służących do publikacji informacji wewnętrznych – Inside Information Platform (IIP).  

Giełdowa Platforma Informacyjna, prowadzona przez Towarową Giełdę Energii, uzyskała pełną certyfikację ACER w zakresie IIP w listopadzie br. Otrzymanie statusu było uwarunkowane spełnieniem przez GPI wielu kluczowych wymagań, m.in. w zakresie  publicznego i bezpłatnego udostępniania informacji w oparciu o niedyskryminujące zasady dla wszystkich zainteresowanych, wdrożenia kanału RSS do publikacji danych oraz zapewnienia stabilności działania platformy transparentności. Kolejnym warunkiem certyfikacji było przejście testów polegających na przekazaniu informacji wewnętrznych do ACER w ramach kanału RSS z zachowaniem ścisłych wytycznych.

Giełdowa Platforma Informacyjna działa nieprzerwanie od 27 lutego 2014 r. Znajduje się na liście kilkunastu europejskich platform do publikacji informacji wewnętrznych spełniających wytyczne ACER. Umożliwia uczestnikom rynku dostęp do danych o aktualnym stanie krajowego systemu elektroenergetycznego oraz udostępnia informacje o zdarzeniach planowanych i nieplanowanych dotyczących zdolności wytwórczych. GPI cieszy się uznaniem wśród uczestników polskiego i europejskiego rynku energii, dostarczając w jednym miejscu skondensowany pakiet danych pozwalający optymalizować decyzje handlowe.

Informacja prasowa (pdf)