Pierwszy Poprzedni Ostatni
Strona z 18
Pełna treść komunikatu
27 lutego, 00:58

GPI wystartowała!

Giełdowa Platforma Informacyjna GPI jest dostępna dla uczestników rynku energii w Polsce oraz wszystkich zainteresowanych od 27 lutego 2014 od godz. 00:00.

Towarowa Giełda Energii informuje, że od 27 lutego 2014 roku rozpoczyna działalność Giełdowa Platforma Informacyjna GPI publikująca dane dotyczące hurtowego rynku energii w Polsce. Znajdziecie tu Państwo podstawowe dane z rynku giełdowego, dane obrazujące stan systemu elektroenergetycznego w postaci wielkości generacji, zapotrzebowania na energię, planów odstawień urządzeń wytwórczych oraz wymiany międzysytemowej w ramach europejskiego rynku energii. Publikować będziemy także Ważne Informacje Transakcyjne WIT będące raportem o zdarzeniach nagłych zaliczanych do informacji wewnętrznych a mogących mieć wpływ na ceny hurtowego rynku energii. Jest to pierwsza w kraju platforma transparentności która w zamyśle jej autorów docelowo będzie mogła wypełniać obowiązki informacyjne określone w Rozporządzeniu REMIT.

Platforma powstała z inicjatywy Prezesa URE a w jej tworzeniu brali udział przedstawiciele całego sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wszystkim koleżankom i kolegom składamy serdeczne podziękowania. Specjalne podziękowania kierujemy do Polskich Sieci Elektroenergetycznych których życzliwość i dobra współpraca umożliwia prezentację danych na stronie GPI.

Strona jest dziełem nowatorskim i jako taka będzie podlegała zmianom i rozbudowie. Liczymy na Wasz udział w tym rozwoju poprzez zgłaszania uwag i wniosków co do formy i zakresu publikacji. Strona ta jest dedykowana dla Państwa i postaramy się zrobić wszystko aby spełniała Wasze oczekiwania.