O platformie GPI

Giełdowa Platforma Informacyjna (GPI) to projekt stworzony przez Towarową Giełdę Energii SA, będący realizacją inicjatywy Prezesa URE utworzenia jednej, ogólnie dostępnej platformy informacyjnej rynku energii elektrycznej. Platforma jest miejscem publikacji uporządkowanych i transparentnych danych dotyczących systemu energetycznego w Polsce, jak również miejscem do publikowania informacji wewnętrznych zgodnych z zapisami art.4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej „REMIT", dotyczących planowanych i nieplanowanych dostępności mocy wytwórczych, a docelowo także dostępności urządzeń odbiorczych, czyli wszelkich informacji mogących mieć wpływ na poziom cen na hurtowym rynku energii oraz na podejmowanie decyzji handlowych przez uczestników rynku energii.

Giełdowa Platforma Informacyjna powstała przy współpracy przedstawicieli całego sektora elektroenergetycznego pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prace prowadzono w konsultacji z powołanym w tym celu Zespołem Roboczym ds. Giełdowej Platformy Informacyjnej, w skład którego weszły następujące podmioty: Polskie Sieci Energetyczne, Tauron Polska Energia, Urząd Regulacji Energetyki, PGE Polska Grupa Energetyczna, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA, Towarzystwo Obrotu Energią oraz Towarowa Giełda Energii SA. Dodatkowo nawiązano współpracę z ACER w zakresie wymagań technologicznych dla raportowania danych oraz wydawania aktów wykonawczych do rozporządzenia REMIT. Źródłem informacji prezentowanych w sekcji „Dane o systemie elektroenergetycznym" jest PSE SA.

Giełdowa Platforma Informacyjna jest „podzielona" na dwie części:

1. Ważne Informacje Transakcyjne

System, umożliwiający zobligowanym Rozporządzeniem REMIT uczestnikom rynku publikacje informacji dotyczących planowanych i nieplanowanych ubytków mocy urządzeń wytwórczych. Jest to część GPI dostępna w części informacyjnej dla wszystkich, a w części raportowania dla uprawnionych podmiotów posiadających stosowny dostęp. Integralną częścią jest zestawienie ubytków mocy wytwórczych, aktualizowane na bieżąco poprzez kolejne zgłoszenia uczestników oraz Operatora Systemu Przesyłowego.

2. Dane o systemie elektroenergetycznym

Ta część GPI publikuje dane o planowanym i rzeczywistym zapotrzebowaniu na moc oraz wielkości generacji potrzebnej do jej pokrycia. Pokazujemy także saldo wymiany międzysystemowej będącej częścią wewnętrznego rynku europejskiego.

Zapraszamy do aktywnego korzystanie ze strony. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje ukazywały się w sposób ciągły a ich publikacja spełniała Państwa oczekiwania. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek sugestie, co do ulepszenia naszej strony, bardzo prosimy o ich przesyłanie do Biura Informacji Giełdowych.