Pierwszy Poprzedni Ostatni
Strona z 18
Pełna treść komunikatu
18 października, 16:14

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z sierpnia 2022 r.

Indeks PSCMI1 w sierpniu 2022 r. wyniósł 641,36 PLN/t (w ujęciu jakościowym 30,36 PLN/GJ). Indeks PSCMI2 wyniósł 1 338,35 PLN/t (w ujęciu jakościowym 54,75 PLN/GJ).
 
Prezentowane dla sierpnia 2022 r. wielkości indeksów PSCMI1 i PSCMI2 wykazują znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Jest to związane z procesem renegocjacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy węgla pod względem jego wartości, które część Spółek Węglowych przeprowadziła w związku z sytuacją na rynku węgla. Efektem był szereg korekt wcześniej wystawionych faktur. Wartość tych korekt została ujęta w zapisach księgowych dotyczących sierpnia. Spowodowało to wzrost wartości sprzedanego węgla, przy wolumenie dotyczącym wyłącznie tego miesiąca. W konsekwencji nastąpił znaczny wzrost, wyliczanej na ich podstawie, średniej ceny zbytu.
Analiza przekazanych przez Spółki Węglowe dodatkowych danych o wartości sprzedanego węgla pozwoliła stwierdzić, że wartość sortymentów miałowych sprzedanego węgla wzrosła przez korekty.
 
Bez uwzględnienia tych korekt wartość indeksów wynosiłaby odpowiednio: 475,05 PLN/t oraz 656,59 PLN/t.