Rynek europejski

Przedstawiamy prezentacje, statystyki i informacje o krajowym, europejskim i globalnym rynku węgla, ze wskazaniem źródeł.

We show presentations, statistics and information on local, European and global coal market, with indication of sources.

 

Źródło/Source: BGR, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013

 

 

Źródło/Source: IEA, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013

 

Źródło/Source: IEA, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013

 

Źródło/Source: IEA, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013

 

Źródło/Source: IEA, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013

 

Źródło/Source: VDKi, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013

 

Źródło/Source: DG Energy, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013

 

Źródło/Source: BP, IEA, za Euracoal: Coal Industry Across Europe, 2013