Kontakt

Biuro Informacji Giełdowych

tel.: +48 22 341 99 31 

tel.: +48 22 341 98 79

 

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

tel. +48 22 341 99 12

fax +48 22 341 99 10

 

NIP: 527-22-66-714

KRS 0000030144

Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 14 500 000,00 zł