Generacja

Plany krótkoterminowe i rzeczywista generacja

Planowana generacja dla wybranej doby
Źródło:
PKD
CSV

Rzeczywista generacja dla wybranej doby
Źródło:
WYK_KSE
CSV

Planowane saldo wymiany międzysystemowej dla wybranej doby
Źródło:
PKD
CSV

Rzeczywiste saldo wymiany międzysystemowej dla wybranej doby
Źródło:
WYK_KSE
CSV

Plany długoterminowe

Planowana generacja dla wybranego roku
Źródło:
PKR
CSV

Planowana generacja dla wybranego miesiąca
Źródło:
CSV

Generacja wiatrowa

Planowana generacja wiatrowa dla wybranej doby
Źródło:
PKD
CSV

Rzeczywista generacja wiatrowa dla wybranej doby
Źródło:
GEN_WIATR
CSV