Pierwszy Poprzedni Ostatni
Strona z 17
Pełna treść komunikatu
27 lutego, 01:01

Raportowanie REMIT na GPI

Zgłaszanie raportów WIT jest już możliwe w systemie GPI. Zapraszamy do współpracy i aktywnego korzystania.

Platforma GPI posiada moduł zapewniający możliwość raportowania poprzez podmioty zobowiązane do tego Rozporządzeniem REMIT, zdarzeń planowanych i nieplanowanych w zakresie zdolności wytwórczych zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem publikowanym na stronie i zgłoszenia swego uczestnictwa w systemie. Informujemy że czynimy jako GPI starania aby uzyskać rejestracje w ACER i otrzymać status RIS.

Zgłaszane przez wytwórców raporty są publikowane w formie prostych komunikatów, a dodatkowo pokazywane w zestawieniu ubytków mocy w systemie. W fazie początkowej system obejmuje tylko jednostki podlegające dysponowaniu przez Operatora Systemu Przesyłowego.